Wie ben ik?

Mijn naam is Henny. Momenteel werk ik naast al mijn projecten puur omdat ik het leuk vind. Op mijn 49ste en 2 maanden stop ik definitief. Waarschijnlijk denken jullie, wat is dat een rare leeftijd? Ik zal jullie uitleggen waar die leeftijd vandaan komt.

Ik ben geboren in November. Ik had eigenlijk een kerstkindje moeten zijn, maar zoals met alles wil ik graag haantje de voorste zijn als er iets te halen valt. In dit boek zal je daar heel veel voorbeelden van tegen komen. Op zich maakt mijn uitgerekende datum niet uit, het gaat erom dat ik daadwerkelijk op 12 november ben geboren. Deze datum is bepalend voor de opmerkelijke datum dat ik van plan ben om te stoppen met werken. Zoals de snelle rekenaar al heeft opgemerkt stop ik precies 10 maanden voor mijn 50ste verjaardag. Is de reden logisch? Voor mij wel.

Zoals ik al zei, mijn naam is Henny. Veel mensen hebben een relatie en die heb ik dus ook. Mijn vrouw Marie is precies 10 maanden ouder dan ik. (Nu snappen jullie hem denk ik wel.) Zoals de meeste mannen, hebben zij thuis de broek aan. Zoals de meeste mannen, laten ze het overkomen alsof de vrouw de broek aan heeft. Ik dus ook. En ik ben daar heel goed in. Om deze reden hebben we besloten om dus op haar verjaardag ons pensioen te starten.

Who am I?

My name is Henny. Currently, I work alongside all my projects purely because I like it. At the age of 49 and 2 months I stop permanently. You probably think, what a strange age is that? I will explain to you where that age comes from.

 

I was born in November. I should have been a Christmas child, but as with everything I like to be the front runner when there is something to get. You will see many examples of this in this book. In itself, my due date does not matter, what matters is that I was actually born on November 12th. This date determines the remarkable date I plan to retire. As the fast calculator has already noted, I stop exactly 10 months before my 50th birthday. Does the reason make sense? For me yes.

Hoe ik dit heb gerealiseerd komt uitgebreid aan bod in mijn boeken. Omdat ik niet wil wedden op 1 paard, heb ik diverse methoden toegepast.

 

Wij verkopen mijn  boeken voor de ambitieuze levensgenieters onder ons.  In onze boeken staan krachtige methoden beschreven die je kunt gebruiken om je financiële situatie te transformeren en rijkdom te creëren. 6 verschillende boeken met totaal 6 verschillende methoden. Er is altijd minstens één methode die voor jou werkt. Door de jaren heen heb ik deze methoden getest en verfijnd.

 

Like I said, my name is Henny. A lot of people are in relationships and so am I. My wife Marie is exactly 10 months older than me. (I think you get it now.) Like most men, they wear the pants at home. Like most men, they make it look like the woman has the pants on. So do I. And I'm very good at that. For this reason we have decided to start our retirement on her birthday.

 

How I achieved this is extensively discussed in my books. Because I don't want to bet on 1 horse, I have applied various methods.

 

We sell my books for the ambitious epicureans among us. Our books describe powerful methods you can use to transform your financial situation and create wealth. 6 different books with a total of 6 different methods. There is always at least one method that works for you. Over the years I have tested and refined these methods.